Our Clients

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

How long does it takes to we get back to you

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add anything here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Research

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

LAtest NEws

吃过必利劲的客人真实感受分享

前段时间抱著试一试的心态试了一下印度版的必利劲,开始还不相信, 一、首先了解一下必利劲的吃法 1、切记服用时一定是空腹。千万不要喝酒。可以饭前或者饭后2小时左右服用。 2、在做之前2小时左右服用,因为一般服用后2到3小时效果最佳。 3、服用后在多喝点水,大概一瓶矿泉水的量。个人感觉糖水最好。 二、服用必利劲的心得感受: 1、印度必利劲一粒是60毫克。一般首次建议半粒就行了,如果首次用半粒效果不明显,下次可以直接用一粒。一般起效是1-3次起效,有的人第一次吃就有效果,有的人得多用几次效果越来越好。 2、每个人服用必利劲效果也不同,比如都是早泻1分钟的人,A吃了可能变8分钟,B吃了可能变15分钟。每个人都有差异,跟个人的吸收体质有关系的。所以很多没用过的朋友问我,用了能延长多久,这个说不好的。 3、可以长期规律服用Priligy,按需服用,有些人服用一段时间,停后甚至会有改善,不用吃时间也会变长。 三、必利劲副作用说明 一般必利劲的副作用主要表现在两方面。 1、一个是头晕,头晕的话建议平躺一会还有就是打瞌睡。 2、就是恶心,干呕,出现这样的情况,建议下次服用直接用红糖水或者蜂蜜水直接送服,这样能预防缓解这个症状。副作用不固定,不是说一定就有,有的会出现,有的人感觉不到副作用。 有的人出现副作用,多用几次后也会逐减轻消失。 必利劲价格相对比较便宜,性价比会高一些,而且很多朋友使用过后反馈效果也可以的 [...]